dissabte, 28 de juliol de 2012

MONGETA DEL CUC ECOLÒGICA

GERMINACIÓ I CREIXEMENT

RECURS FITOGENÈTIC

VARIETAT DE MATA BAIXA

Es farà una breu descripció dels passos que he seguit des de rebre la llavor fins a dia d'avui.

Dia de sembra: es van fer dues partides.
19/06/2012 sembra de 4 unitats en jardineres allargades amb uns 15 cm de gruix de substrat.
25/06/2012: sembra de 4 unitats en tuppers i envasos de iogurts. 

Índex de germinació:
De les 8 unitats sembrades n'han germinat 7 (la que ha fallat és una de les que havia plantat en envàs de iogurt). 

Dies de germinació: teòricament aquest dies són molt variables, poden anar des dels 7 als 20 dies (segons època de sembra). En el meu cas em van començar a germinar als 6 dies.

Creixement: a dia d'avui les mongetes medeixen uns 30 cm aproximadament. I algunes d'elles ja han començat a florir.

Floració: entre els dies 22-23 de juliol van començar a florir. La flor és de color blanc i molt sedosa.

Sistema de reg: a manta. Les rego un cop al dia i aproximadament tiro un 1l per planta i dia.

Ubicació: cara oest.

Abonat: el dia 21 de juliol hi vaig tirar adob orgànic. L'adob utilitzat té una formulació de NPK 15-1-6. Després de l'aplicació vaig fer un reg perquè l'adob quedés ben adherit al substrat.

Adjunto fotografies de les mongeteres del dia 13/07/2012.


Creixement juliol 2012
Creixement en jardineres
Creixement juliol 2012
Cultiu en "tuper"