dijous, 26 de juliol de 2012

FORMACIÓ RURALCAT. SEGONA PART

BÀSIC DE GESTIÓ AGRÀRIA

FORMACIÓ A DISTÀNCIA: INTERNET

DURADA CURS: 50 HORES.

El mes de setembre començaré un curs a través de l'aula de formació a distància del portal Ruralcat del DAR (Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural), dins el marc Innovació al sector agroalimentari.

El títol del curs és Bàstic de gestió agrària i la durada de 50 hores. La temàtica d'aquest està dins del món econòmic. Amb la combinació d'aquest curs i els altres 2 que he realitzat aquest any (Complements i Pla d'empresa) s'aconsegueixen els conceptes bàsics per a joves emprenedors que vulguin engegar el seu propi projecte agrícola.

El contingut es divideix en tres mòduls i dins de cada un els temes següents:

- Mòdul 1: El marc de l'empresa agrària.

  • Tema 1: Introducció a l'empresa agrària.
  • Tema 2: Fiscalitat i legislació de l'empresa agrària.
  • Tema 3: La política agrària.
- Mòdul 2: Gestió econòmica de l'empresa agrària.

  • Tema 1: Els documents mercantils.
  • Tema 2: El diari i el càlcul del marge brut i net.
  • Tema 3: Els costos a l'empresa agrària.
  • Tema 4: El balanç i el compte de resultats.
- Mòdul 3: Gestió financera de l'empresa agrària. 

  • Tema 1: Les inversions i mètodes per a la seva selecció.
  • Tema 2: Instruments de finançament.
  • Tema 3: El control de tresoreria.

A mesura que fagi el curs us aniré informant de què tal el contingut i els exercicis pràctics a fer.