dilluns, 14 de maig de 2012

CURSOS RURALCAT

FORMACIÓ ONLINE


Durant aquesta primavera he estat realitzant cursos a través del portal Ruralcat.
El primer va ser un curs online anomenat Elaboració d'un pla d'empresa agrari . És un curs que dóna les pautes necessàries per poder redactar un pla d'empresa del sector agrícola. Al mateix temps, exemplifica molt bé els diferents apartats així facilita la redacció organitzada del pla d'empresa. Al finalitzar el curs he començat a redactar un pla d'empresa.


El segon curs, i dins la mateixa temàtica de gestió d'empresa, ha estat Complements de l'empresa agrària. Amb aquest es tracten temes de commercialització de productes agraris, implantació de les TIC en l'empresa, les certificacions dels diferents tipus d'agricultura (ecològica, integrada), etc. Crec que és molt interessant poder innovar dins del sector agrícola sempre conservant l'essència i l'aprofitament raonable dels recursos presents.


Us animo doncs a fer cursos a través del Portal Ruralcat!!!