dissabte, 14 de juny de 2008

EL MORRUT DE LES PALMERES

Gran problemàtica sobre les palmeres del territori catalàwww.ruralcat.net


INTRODUCCIÓ:Preventives:
  • Xarxes de trampeig (monitoreig i captura massiva).
  • Pulverització foliar mitjançant insecticides (registrats per parcs i jardins), cada 4-6 setmanes.
  • Col·locació d'injeccions a 1,5 m de la capçada de l'exemplar, 2 cops anuals.
  • No realitzar podes (ja que l'olor de la palmera atreu al morrut).
  • En procés: pulverització de nematodes enfront a l'estadi de larva.
Curatives:
  • Pulverització foliar, cada 15 dies.
  • Col·locació d'injeccions, 2 cops a la primavera i 2 cops a la tardor.
El morrut de les palmeres és un coleòpter que afecta, especialment, a les Phoenix canariensis i Phoenix dactylifera. És un insecte molt perillós ja que la seva taxa de reproducció és molt ràpida (poden arribar a realitzar 5 cicles biològics anuals) i la seva capacitat de vol és molt i molt gran arribant a 5 km.
SÍMPTOMES:Els primers símptomes observables és el rosegament de les fulles de l'ull de la palmera. Seguidament les fulles queden caigudes (com si els hi hagués caigut un fort pes a sobre).Si s'observa l'ull de la palmera s'hi troben capolls i adults de morrut, i les galeries que han realitzat al llarg del cicle.Quan l'atac és molt fort la palmera acaba morint.
ACTUACIONS:
Els mètodes més eficaços (fins al moment): pulverització foliar acompanyada de la col·locació d'injeccions.

1 comentari:

Jeremies Pi Gall ha dit...

Campanya per esterilitzar morruts de les palmeres:

http://www.flickr.com/photos/espigall/4408883358/
http://espigall.blogspot.com/2009/11/campanya-per-esterilitzar-morruts-de.html