dimarts, 16 d’abril de 2013

DIA 1: PREPARACIÓ DE L'HORT!!!

PREPARACIÓ DEL TERRENY

COMENÇA LA FEINA A L'HORT...


La preparació del terreny és una de les feines més importants abans de cultivar un camp. És la base, perquè el creixement de la planta i les seves arrels sigui òptim i per tant aconseguir una bona collita. Airejar i refinar són les feines que hem fet avui al camp.

Després de que el cap de setmana (dissabte) es llaurés el camp on hi anirà ubicat l'hort, avui al vespre s'ha treballat amb la fresadora acoblada al tractor. L'amplada de treball és de 1,80 m aprox.

Amb aquesta tasca hem aconseguit de mica en mica refinar el terreny i trencar tots els terrossos que hi havien. L'hem deixat adequat per poder-hi sembrar i plantar-hi el planter.

  • Característiques del camp:

Es tracta d'un camp de dimensions aproximades de 24 m d'amplada x 67 m de llargada. 
El tipus de terreny és franc-arenós.
La pendent del terreny és d'un 1% (molt baixa). 
Ubicació: Sant Miquel de Campmajor. 

Treball amb la fresadora
Preparació del terreny

  • Feines a fer a partir d'ara:

Al deixar el camp ben preparat, ara ens caldrà aportar la matèria orgànica per tal d'augmentar la fertilitat i esponjositat del terreny. Aquesta matèria orgànica està certificada per a la utilització en agricultura ecològica.

I a continuació ja s'hi podrà començar a muntar el sistema de reg per goteig.

En quan hagi fet aquests feines us tornaré a escriure i a posar-vos al corrent de com va evolucionant!De moment, demà em llevaré ben d'hora per continuar construint i fent créixer el projecte...